Ķirurģijas klīnika

Ķirurģijas klīnika veic akūtu un plānveida ķirurģisko  pacientu aprūpi, tai skaitā onkoloģisko, endokrīno, gastroenteroloģisko, koloproktoloģisko un mamoloģisko slimnieku ķirurģisko aprūpi.

Ķirurģijas klīnikas sastāvā ietilpst šādas nodaļas un centri:

 • 5.ķirurģijas nodaļa
 • 23.ķirurģijas nodaļa
 • 44.nodaļa (ķirurģiskais profils)
 • 2.operāciju bloks
 • Ambulatorās ķirurģijas centrs, 46.nod. Ambulatorās ķirurģijas centra dienas stacionārs
 • Krūts slimību centrs
 • Uroloģijas centrs, 4.uroloģijas nodaļa
 • 48.Uroloģijas profila dienas stacionārs
 • Pārmantotā vēža konsultatīvais kabinets

Ķirurģijas klīnikas vadītājs ir profesors Jānis Gardovskis
Ķirurģijas klīnikas struktūrvienības izvietotas:

 • 2.operāciju bloks - 21. korpusā
 • 23. nodaļa - 24. korpusā
 • 44. nodaļa - 23. korpusā
 • 4. nodaļa, 5. nodaļa un Pārmantotā vēža konsultatīvais kabinets - 24.korpusā
 • Krūts slimību centrs un Ambulatorās ķirurģijas centrs - 25.korpusā