Kustamās mantas izsoles

Izsludināta kustamās mantas mutiskas izsole Nr.2018/1-km

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu, kas atrodas Rīgā, Pilsoņu ielā 13, LV-1002 (turpmāk- slimnīca):
-    virtuves aprīkojums (Eiropā ražotas pārtikas produktu apstrādes, uzglabāšanas, ēdienu pagatavošanas servēšanas un uzglgabāšnas, trauku mazgāšanas iekārtas un aprīkojums; iegādāta laika posmā no 2006.-2016.gadam) (kopā 67 vienības), mantu kopuma sākumcena 38640,00 EUR, nesk.PVN 21%, nodrošinājuma nauda - 3864,00 EUR.
-    Tvaika katls 200 L, izgāžams, maisītājs; savācējpiltuve (iegādāts 2006.gadā) (2 gab.), mantu kopuma sākumcena 6000,00 EUR, nesk.PVN 21%, nodrošinājuma nauda – 600,00 EUR .
-    Tvaika katla kreisās puses balsts (iegādāts 2006.gadā), sākumcena 80,00 EUR, nesk.PVN 21%, nodrošinājuma nauda – 8,00 EUR.
-    Tvaika katls 500 L (iegādāts 2014.gadā), sākumcena 4500,00 EUR, nesk.PVN 21%, nodrošinājuma nauda – 450,00 EUR.
-    Tvaika katls 300 L (iegādāts 2003.gadā), sākumcena 430,00 EUR, nesk.PVN 21%, nodrošinājuma nauda – 43,00 EUR.
-    Gaļas mašīna FTS 116 (iegādāta 2015.gadā), sākumcena 1100 EUR, , nesk.PVN 21%, nodrošinājuma nauda – 110 EUR.
Nodrošinājums jāiemaksā VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109 kontā: AS „Swedbank”, konta Nr.LV74HABA0551027673367, kods HABALV22, ar norādi: izsole Nr.2018/1-km.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.stradini.lv sadaļā “Kustamās mantas izsoles” vai klātienē slimnīcas Juridiskajā daļā darba dienās no plkst.9.00 - 16.00, informācija pa tālr. 67095313. Iekārtas/aprīkojumu var apskatīt slimnīcā darba dienās no plkst. 9.00 - 15.00 līdz 26.04.2018. iepriekš piesakoties pa tālr. 26334465, 26549863.

Pieteikumus dalībai izsolē var iesniegt pa pastu, e-pastu stradini@stradini.lv (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) vai personīgi slimnīcā līdz 26.04.2018. plkst.16.00. Izsole notiks 27.04.2018. plkst.10.00 slimnīcas 8.korpusa 3.stāvā.

Samaksa par nosolīto mantu jāveic 7 dienu laikā no izsoles dienas.

Izsoles nolikums

Pieteikums dalībai izsolē