Noslēgtie līgumi

Nr.

Sākuma datums

Līguma Nr.

Nomnieks

Beigu datums

Nomas maksa euro bez PVN par m2

(kopā bez PVN mēnesī)

1.

31.03.2011.

SKUS 330/11

Dace Mežale

31.03.2020.

EUR 7.35 par m2 mēnesī (EUR 213,89 mēnesī)

2.

16.05.2011.

SKUS 533/11

Rīgas Stradiņa universitāte

15.05.2023.

EUR 5,28 par m2 mēnesī

(EUR 2244 mēnesī)

3.

23.01.2015.

SKUS 118/15

SIA „Bandele”

01.01.2020.

EUR 22,5 par m2 mēnesī

(EUR 402,75 mēnesī)

4.

10.12.2015.

SKUS 648/15

SIA „AA-Riepas & serviss”

09.12.2018.

EUR 12,35 par m2 mēnesī

(EUR 108,95 mēnesī)

5.

15.01.2015

SKUS 15/15

AS "Sentor Farm Aptiekas”

15.01.2020.

EUR 9,35 par m2 mēnesī

(EUR 591,86 mēnesī)

6.

02.03.2009

SKUS 164/09

SIA "Farma Balt Aptieka"

28.02.2020.

EUR 20,00 par m2 mēnesī

(EUR 1588 mēnesī)

7.

08.11.2011.

SKUS 1026/11

SIA „KAFE SERVISS”

01.11.2017.

EUR 64,03 par m2 mēnesī

(EUR 576,27 mēnesī)

8.

08.07.2014.

SKUS 583/14

SIA „KLAD RE”

31.07.2019.

EUR 10,85 par m2 mēnesī

(EUR 2727,69 mēnesī)

9.

11.04.2012.

SKUS 363/12

SIA „Latvijas Neiroloģijas Centrs”

01.04.2018.

EUR 7,35 par m2 mēnesī

(EUR 91,88 mēnesī)

10.

25.05.2009.

SKUS 348/09

SIA „Ziedkalniņi”

22.05.2021.

EUR 7,35 par m2 mēnesī

(EUR 731,33 mēnesī)

11.

11.11.2010.

SKUS 761/10

SIA „Latvijas mobilais telefons”

31.10.2020.

EUR 284,57 mēnesī

12.

26.06.2014.

SKUS 564/14

SIA „Narvesen Baltija”

30.06.2019.

EUR 23,33 par m2 mēnesī

(EUR 700 mēnesī)

13.

13.07.2011.

SKUS 741/11

Latvijas Universitāte

30.07.2021.

EUR 4.67 par m2 un EUR 7.35 par m2 mēnesī

(EUR 1303,85 mēnesī)

14.

01.09.2014.

SKUS 814/14

Latvijas Universitāte

30.09.2017.

EUR 7,35 par m2 mēnesī

(EUR 1669,19 mēnesī)

15.

27.04.2017.

SKUS 313/17

SIA „ESTA B”

26.04.2023.

EUR 23,55 par m2 mēnesī

(EUR 2789,03 mēnesī)

16.

11.05.2017.

SKUS 329/17

SIA „KAFE SERVISS”

10.05.2023.

EUR 83,00 par m2 mēnesī

(EUR 83,00 mēnesī)

17.

10.05.2017.

SKUS 323/17

SIA „SANITEX”

09.05.2023.

EUR 100,00 par m2 mēnesī

(EUR 100,00 mēnesī)