Patoloģijas institūts

Patoloģijas institūta galvenais darba uzdevums ir biopsijas un operāciju, kā arī autopsiju materiāla patomorfoloģiskā (makroskopiska un mikroskopiska) izmeklēšana.

Patomorfoloģiskās izmeklēšanās rezultātā tiek diagnosticēti un raksturoti patoloģiskie procesi, ka arī nepieciešamības gadījumā tiek noteikta specifisko marķieru ekspresija ļaundabīgās šūnas, izmantojot automatizētu imūnhistoķīmisko antigēna noteikšanas metodi, lai pēc tam iegūto un aprakstīto informāciju varētu izmantot pacienta ārstēšanā, izvēloties un pielietojot efektīvu un adekvātu ārstēšanas metodi gan onkoloģisku (krūts, plaušu vēzis, limfomas u.c.), gan arī citu NE-onkoloģisku saslimšanu (čūlains kolīts, psoriāze, sarkoidoze u.c.) gadījumos.

Patoloģijas institūtā ikdienā tiek veikti histoloģiskie izmeklējumi, izmantojot hematoksilīna un eozina krāsojumu (vidēji 100 000 mikropreparātu gadā), kā arī papildus specifiskas histoķīmiskās krāsošanas metodes (Gimzas krāsojums - H. pylori noteikšanai, Perijodskābes Šifa jeb PAS reakcija - sēnīšu noteikšanai audu paraugos u.c.),  tiek veikti arī imūnhistoķīmiskie izmeklējumi, izmantojot diagnostiskās (CD20, CKAE1/AE3 u.c.) un prognostiskās (HER2 antigēns, Estrogēna / Progesterona u. c. receptori) antivielas.

Lai realizētu diagnostiskā materiāla kvalitatīvu, nepārtrauktu un ātru izmeklēšanu, Patoloģijas institūts ir aprīkots ar atbilstošam modernām (procesori, automatiskie mikrotomi, hematoksilīna un eozīna krāsošanas aparāts, modernie mikroskopi, moderns imūnhistoķīmiskās metodes krāsošanas autosteiners u.c.) tehnoloģijām, ar kurām strādā atbilstoši apmācīts un kvalificēts medicīniskais personāls.

Patoloģijas institūtā ir apmācības bāze Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas Universitātes ārstiem - rezidentiem, patoloģijas un arī citu  nozaru speciālistiem. 

Patoloģijas institūtā tiek veikta pētnieciskā darbība sadarbībā ar universitātēm un pētniecības centriem gan Latvijā, gan ārpus Latvijas Republikas.

Patoloģijas institūtā labiekārtotā prozektūras nodaļa nodrošina Stradiņa slimnīcā mirušo pacientu tiešā (nevardarbīga) nāves iemesla noteikšanu, kā arī veic slimnīcā mirušo pacientu sanitāri - higiēnisko aprūpi.


Institūta vadītājs - Jurijs Nazarovs

Pataloģijas institūts atrodas 12.korpusā

Kontakttālrunis  - 67069399