Cenrādis

Veids Kods Pakalpojums Cena (EUR)
Fizikālā un rehabilitācijas medicīna 010103 Akupunktūras ārsta konsultācija 30,00
Algologs 010041 Algologa - nodaļas vadītāja konsultācija 30,00
Algologs 010040 Algologa konsultācija 25,00
Algologs 010042 Algoloģijas profesora konsultācija 40,00
Anestezioloģija 010030 Anesteziologa konsultācija 25,00
Kardioloģija 010162 Aritmologa pirmreizēja konsultācija 40,00
Visas specialiātes 030001 Arodslimību ārsta konsultācija 25,00
Visas specialiātes 030002 Arodslimību ārsta nodaļas vadītāja konsultācija 30,00
Visas specialiātes 030003 Arodslimību ārsta, centra vadītāja, profesora, D.hab.med. konsultācija 35,00
Ārstu konsīliji 030004 Arodslimību ārstu komisija 24,00
Visas specialiātes 010011 Ārsta konsultācija atkārtota 15,00
Visas specialiātes 010016 Ārsta konsultācija pirmreizējā vizīte 25,00
Visas specialiātes 010021 Ārsta konsultācija stacionārā pēc pacienta pieprasījuma 50,00
Visas specialiātes 010010 Ārsta pirmreizējā konsultācija 30,00
Visas specialiātes 010009 Ārsta stažiera konsultācija 25,00
Ārstu konsīliji 010351 Ārstu algologu konsīlijs 65,00
Ārstu konsīliji 010352 Ārstu imunologu konsīlijs 60,00
Ārstu konsīliji 010350 Ārstu konsīlija slēdziens 60,00
Ārstu konsīliji 010358 Ārstu konsīlijs 100,00
Ārstu konsīliji 010360 Ārstu konsīlijs pēc pacienta pieprasījuma 150,00
Ārstu konsīliji 010357 Ārstu konsīlijs: terapeits, torakālais ķirurgs, radiologs, bronhologs 65,00
Asinsvadu ķirurga 010051 Asinsvadu ķirurģijas centra ķirurga (medicīnas doktora) konsultācija 40,00
Asinsvadu ķirurga 010052 Asinsvadu ķirurģijas centra ķirurga konsultācija pēc pacienta pieprasījuma 50,00
Asinsvadu ķirurga 010050 Asinsvadu ķirurģijas centra konsultanta konsultācija 40,00
Asinsvadu ķirurga 010054 Asinsvadu ķirurģijas centra vadītāja konsultācija pēc pacienta pieprasījuma 75,00
Asinsvadu ķirurga 010053 Asinsvadu ķirurģijas centra vadītāja, profesora konsultācija 40,00
010060 Dermatologa konsultācija, pirmreizēja 25,00
010061 Dermatologa konsultācija, (atkārtota mēneša laikā) 15,00
010062 Dermatoveneroloģijas profesora konsultācija 40,00
010063 Dermatoveneroloģijas profesora konsultācija, atkārtota 30,00
Endokrinoloģija 010072 Endokrinologa - medicīnas zinātņu doktora vai habilitētā medicīnas zinātņu doktora - sertificēta augsti kvalificēta konsultācija 40,00
Endokrinoloģija 010071 Endokrinologa - nodaļas vadītāja, augsti kvalificēta ārsta konsultācija 30,00
Endokrinoloģija 010073 Endokrinologa - profesora, medicīnas zinātņu doktora konsultācija 60,00
Endokrinoloģija 010070 Endokrinologa konsultācija 25,00
Endoskopija 010080 Endoskopijas ārsta konsultācija 30,00
Endoskopija 010081 Endoskopijas asistenta konsultācija 15,00
Fizikālā un rehabilitācijas medicīna 010100 Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta konsultācija 20,00
Fizikālā un rehabilitācijas medicīna 010101 Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta konsultācija atkārtoti 10,00
Gastroenteroloģija 010091 Gastroenteroloģijas centra ārsta dietologa konsultācija 25,00
Gastroenteroloģija 010090 Gastroenteroloģijas centra ārsta speciālista konsultācija 25,00
Gastroenteroloģija 010094 Gastroenteroloģijas centra profesora konsultācija 75,00
Gastroenteroloģija 010093 Gastroenteroloģijas centra vadītāja un/vai profesora gastroenteroloģijā konsultācija 40,00
Gastroenteroloģija 010092 Gastroenteroloģijas centra, nodaļas vadītāja un/vai Dr.med. konsultācija 30,00
Ginekoloģija, dzemdniecība 010110 Ginekologa - dzemdību speciālista konsultācija 25,00
Ginekoloģija, dzemdniecība 010112 Ginekoloģijas un dzemdniecības klīnikas un centra vadītāja konsultācija 40,00
Ginekoloģija, dzemdniecība 010111 Ginekoloģijas vai dzemdniecības nodaļas vadītāja konsultācija 30,00
Homeopātija 010120 Homeopāta pirmreizēja konsultācija 25,00
Imunoloģija 010130 Imunologa konsultācija 25,00
Imunoloģija 010131 Imunologa konsultācija (Dr.Med.) 30,00
Infektoloģija 010140 Infektologa, hepatologa konsultācija, (ieskaitot jautājumus par ceļotāju vakcināciju) 30,00
Infektoloģija 010141 Infektoloģijas prosfesora konsultācija, (ieskaitot jautājumus par ceļotāju vakcināciju) 40,00
Intensīvā terapija 010150 Intensīvās terapijas ārsta konsultācija 25,00
Kardioloģija 010161 Invazīvā kardiologa konsultācija 40,00
Kardioloģija 010165 Kardiologa konsultācija dienas stacionāra, atkārtota 15,00
Kardioloģija 010160 Kardiologa konsultācija, pirmreizēja 30,00
Kardioloģija 010164 Kardioloģijas centra profesora, virsārsta vai nodaļas vadītāja pirmreizēja konsultācija 50,00
Kardioloģija 010163 Kardioloģijas centra vadītāja pirmreizēja konsultācija 75,00
Ķirurģija 010172 Ķirurga - klīnikas vadītāja konsultācija 50,00
Ķirurģija 010171 Ķirurga - nodaļas vadītāja, docenta, medicīnas zinātņu doktora konsultācija 30,00
Ķirurģija 010170 Ķirurga konsultācija 25,00
Visas specialiātes 010017 Konsultācijas rakstisks novērtējums pēc pieprasījuma 4,00
Oftalmoloģija 010181 Lāzeroftalmologa konsultācija 30,00
Oftalmoloģija 010185 Lāzeroftalmoloģijas nodaļas vadītāja konsultācija 30,00
LOR, logopēds 010197 Logopēda konsultācija, atkārtota 8,00
LOR, logopēds 010196 Logopēda konsultācija, pirmreizēja 15,00
Nefroloģija 010200 Nefrologa konsultācija, pirmreizēja 25,00
Nefroloģija 010201 Nefroloģijas institūta, klīnikas, centra, nodaļas vadītāja, profesora, D.hab.med., docenta, dr.med. konsultācija 40,00
Neiroķirurģija 010220 Neiroķirurga - speciālista konsultācija 40,00
Neiroķirurģija 010222 Neiroķirurģijas klīnikas vadītāja, profesora konsultācija 75,00
Neiroķirurģija 010221 Neiroķirurģijas nodaļas vadītāja, Dr.med. konsultācija 50,00
Neiroloģija 010212 Neirologa - klīnikas vadītāja, profesora, D.hab.med. konsultācija 40,00
Neiroloģija 010211 Neirologa -nodaļas, centra vadītāja, medicīnas doktora konsultācija 30,00
Neiroloģija 010210 Neirologa konsultācija 25,00
Ārstu konsīliji 010353 Neirologu specializētais konsīlijs 65,00
Oftalmoloģija 010182 Neirooftalmologa konsultācija, pirmreizēja 30,00
Neatliekamā medicīna 010230 NMC sertificēta ārsta konsultācija (par katru konsultāciju) 25,00
Visas specialiātes 010013 Nodaļas, klīnikas vadītāja vai virsārsta atkārtota konsultācija 25,00
Visas specialiātes 010012 Nodaļas, klīnikas vadītāja vai virsārsta pirmreizēja konsultācija 50,00
Visas specialiātes 010022 Nodaļas, klīnikas, centra vadītāja vai virsārsta konsultācija stacionārā pēc pacienta pieprasījuma 75,00
Oftalmoloģija 010186 Oftalmologa - nodaļas vadītāja konsultācija (Ambulatoro pak. centrā) 30,00
Oftalmoloģija 010184 Oftalmologa - optiķa konsultācija (kontaktlēcu pieslīpēšana) 25,00
Oftalmoloģija 010183 Oftalmologa onkologa konsultācija 30,00
Oftalmoloģija 010180 Oftalmologa pirmreizēja konsultācija 25,00
Oftalmoloģija 010187 Oftalmoloģijas docenta konsultācija 30,00
Oftalmoloģija 010188 Oftalmoloģijas profesora, klīnikas vadītāja konsultācija 60,00
Onkoloģija 010240 Onkologa konsultācija 25,00
Onkoloģija 010241 Onkologa-ķīmijterapeita centra vadītāja konsultācija 50,00
Onkoloģija 010242 Onkologa-ķīmijterapeita nodaļas vadītāja konsultācija 30,00
LOR, logopēds 010190 Otorinolaringoloģijas ārsta speciālista konsultācija 25,00
LOR, logopēds 010191 Otorinolaringoloģijas ārsta speciālista konsultācija, atkārtota 15,00
LOR, logopēds 010192 Otorinolaringoloģijas klīnikas vadītāja, profesora konsultācija 40,00
LOR, logopēds 010193 Otorinolaringoloģijas klīnikas vadītāja, profesora konsultācija, atkārtota 25,00
LOR, logopēds 010194 Otorinolaringoloģijas klīnikas virsārsta, docenta konsultācija 30,00
LOR, logopēds 010195 Otorinolaringoloģijas klīnikas virsārsta, docenta konsultācija, atkārtota 25,00
Onkoloģija 010243 Pārmantotā vēža konsultatīvā kabineta ķirurga - speciālista konsultācija 25,00
Onkoloģija 010244 Pārmantotā vēža konsultatīvā kabineta ķirurga - speciālista konsultācija, atkārtota 15,00
Pediatrija 010250 Pediatra konsultācijas 25,00
Sejas, žokļu un plastiskā ķirurģija 010331 Piemaksa par darbu ar pacientu vispārējā narkozē 10,00
Sejas, žokļu un plastiskā ķirurģija 010332 Piemaksa par darbu nakts stundās (22.00-6.00) 15,00
Visas specialiātes 010018 Piemaksa par konsultācija izbraukumā (ārpus Rīgas) 50,00
Visas specialiātes 010019 Piemaksa par konsultācija izbraukumā (Rīga) 15,00
Ārstu konsīliji 010359 Piemaksa par profesora piedalīšanos ārstu konsīlijā 50,00
Visas specialiātes 010024 Piemaksa par steidzamu izmeklējumu 30,00
Visas specialiātes 010023 Piemaksa par steidzamu konsultāciju 30,00
Visas specialiātes 010015 Profesora atkārtota konsultācija 30,00
Visas specialiātes 010014 Profesora pirmreizēja konsultācija 75,00
Psihiatrija 010263 Psihiatra konsultācija 40,00
Fizikālā un rehabilitācijas medicīna 010104 Psihologa individuāla konsultācija 20,00
Psihiatrija 010260 Psihologa konsultācija 15,00
Psihiatrija 010261 Psihoterapeita - ārsta speciālista konsultācija 25,00
Pulmonoloģija/alergoloģija 010270 Pulmonologa/alergologa konsultācija 25,00
Pulmonoloģija/alergoloģija 010271 Pulmonoloģijas un alergoloģijas centra nodaļas vadītāja konsultācija 40,00
Pulmonoloģija/alergoloģija 010272 Pulmonoloģijas un alergoloģijas centra virsārsta konsultācija 30,00
Pulmonoloģija/alergoloģija 010273 Pulmonoloģijas un alergoloģijas medicīnas doktora, docenta konsultācija 30,00
Radioloģija 010281 Radiologa - terapeita konsultācija 25,00
Radioloģija 010280 Radiologa konsultācija 30,00
Reimatoloģija 010290 Reimatologa konsultācija 35,00
Reimatoloģija 010291 Reimatologa-nodaļas vadītāja konsultācija 40,00
Reimatoloģija 010293 Reimatoloģijas centra (klīnikas) vadītāja (medicīnas doktora, D.hab.med.) pirmreizēja konsultācija - 1 stunda 75,00
Reimatoloģija 010292 Reimatoloģijas centra (klīnikas) vadītāja (medicīnas doktora, D.hab.med.) pirmreizēja konsultācija - 30min 50,00
Ārstu konsīliji 010354 Reimatologu konsīlijs 50,00
Ārstu konsīliji 010355 Reimatologu konsīlijs ar centra vadītājas piedalīšanos 80,00
Ārstu konsīliji 010356 Reimatologu konsīlijs pēc pacienta pieprasījuma 150,00
Sejas, žokļu un plastiskā ķirurģija 010330 Sejas, žokļu un plastiskās ķirurģijas speciālista konsultācija 13,00
Psihiatrija 010262 Seksopatologa konsultācija 30,00
Endokrinoloģija 010074 Sertificētas diabēta apmācības māsas pirmreizēja konsultācija 15,00
Sirds ķirurģija 010300 Sirds ķirurga konsultācija 30,00
Sirds ķirurģija 010302 Sirds ķirurģijas centra nodaļas vadītāja konsultācija 40,00
Sirds ķirurģija 010303 Sirds ķirurģijas centra nodaļas vadītāja konsultācija brīvdienās 75,00
Sirds ķirurģija 010301 Sirds ķirurģijas kardiologa konsultācija 30,00
Sirds ķirurģija 010304 Sirds ķirurģijas profesora konsultācija (plāna, pēc slimnieka vēlmes, bāzes stacionārā) 75,00
Sirds ķirurģija 010305 Sirds ķirurģijas profesora konsultācija brīvdienā 290,00
Visas specialiātes 010020 Speciālista konsultācija 17,00
Onkoloģija 010245 Staru terapijas kabineta virsārsta konsultācija 30,00
Torakālā ķirurģija 010310 Torakālās ķirurģijas ārsta speciālista konsultācija 25,00
Torakālā ķirurģija 010313 Torakālās ķirurģijas institūta, klīnikas, centra vadītāja, profesora, D.hab.med. konsultācija 40,00
Torakālā ķirurģija 010314 Torakālās ķirurģijas institūta, klīnikas, centra vadītāja, profesora, D.hab.med. konsultācija, atkārtota 30,00
Torakālā ķirurģija 010311 Torakālās ķirurģijas nodaļas vadītāja, docenta, dr.med. konsultācija 30,00
Torakālā ķirurģija 010312 Torakālās ķirurģijas nodaļas vadītāja, docenta, dr.med. konsultācija, atkārtota 25,00
Uroloģija 010320 Urologa - ārsta speciālista konsultācija 25,00
Uroloģija 010322 Uroloģijas klīnikas vadītāja konsultācija 40,00
Uroloģija 010321 Uroloģijas nodaļas vadītāja konsultācija 30,00
Ginekoloģija, dzemdniecība 010113 Vecmātes konsultācija 15,00
Zobārsts 010340 Zobārsta konsultācija 3,00